top of page

Return to work coaching

Terug naar de werkplek gaat vaker fout dan goed. Dit kan veroorzaakt worden door veel factoren. We willen eigenlijk alleen maar succesmomenten ervaren met werknemers die terug naar de werkplek komen. Op het moment dat dit fout gaat is dit zeer demotiverend voor de werknemer.
Het luistert zeer nauw, de fysieke en mentale belasting/belastbaarheid. Wij zorgen ervoor dat uw werknemer weer zo optimaal en zo snel mogelijk weer terug is op de werkplek. Gaat men te snel dat zal men zien dat werknemers weer uitvallen of niet verder kunnen opbouwen. Op de juiste wijze coachen is dan van groot belang. We worden vaak pas ingeschakeld als het een of meerdere keren al fout gegaan is. We willen iedereen erop wijzen dat het belang om iemand terug te laten keren niet met uitval gepaard mag gaan.

De werkgever kan altijd vrijblijvend een gesprek aanvragen.

Happy Office Talk
bottom of page